Ranking Wartości Marek Wielkopolski

Organizacja Rankingu Wartości Marek Wielkopolski

Wartościowy projekt

Wraz z Grupą Fresh i Wielkopolskim Klubem Kapitału jesteśmy organizatorami całego wydarzenia. Celem tego projektu jest stworzenie wiarygodnego, bezpłatnego rankingu wartości marek rdzennie wielkopolskich. Ideą rankingu jest promowanie regionalnej przedsiębiorczości oraz sukcesów wielkopolskich firm.

Statuetka dla najcenniejszej marki Wielkopolski w kategoriach B2B i B2C

Sprawna organizacja

Przygotowaliśmy oprawę techniczną oraz artystyczną imprezy. Gala wieńcząca plebiscyt zorganizowana była na ponad 300 osób. Nadzorowaliśmy przebieg uroczystości i zadbaliśmy o personel mający profesjonalnie przyjąć i obsłużyć zaproszonych gości.

Kluczowe zadania

  • organizacja wydarzenia
  • oprawa graficzna
  • kompleksowa obsługa Gali Rankingu